מה אנחנו עושות?

תוכנית המצוינות

פעילות הליבה שלנו במטרה לקדם מצוינות ומנהיגות תעסוקתית לנשים חרדיות היא תוכנית המצוינות. בכל שנה אנו בוחרות לה נשים מעולות, אקדמאיות ובעלות עבר תעסוקתי משמעותי. בתוכנית המשתתפות רוכשות מיומנויות וכלים תעסוקתיים משמעותיים, זוכות לליווי קבוצתי ואישי ולמנטורינג על-ידי מנהלות בכירות במשק.
התוכנית מלווה את המובילות בתהליך קידום תעסוקתי עד להשתלבותן בתפקידים ההולמים את כישוריהן, השכלתן ושאיפותיהן, והמאפשרים להן מיצוי כושר השתכרות.

רשת מובילות

אנו ממשיכות לצעוד עם המובילות שלנו יחד לטווח ארוך, מתוך מחשבה על קידומן האישי לתפקידי מפתח, ועל קידומן של נשים חרדיות בעולם התעסוקה. רשת מובילות  היא רשת חברתית-מקצועית של נשות מקצוע חרדיות מובילות, במסגרתה זוכות להמשך העשרה ופיתוח אישי, לצד נתינה שלהן ומעורבותן בקידום חזון התוכנית.

רשת מעסיקים ידידים

מובילות פועלת לביסוסה של רשת מעסיקים ידידים אשר לוקחים חלק אקטיבי בשינוי המציאות התעסוקתית של נשים חרדיות, באופן שמקדם את מטרותיהם העסקיות והחברתיות.


רציונל

מרבית הנשים החרדיות רוכשות השכלה רחבה ומיומנויות חיוניות המסייעות להן להשתלב בשוק התעסוקה בשיעורים משביעי רצון. ואולם, במרבית המקרים אינן מצליחות להשתלב בתפקידים ההולמים את כישוריהן והמספקים שכר ראוי ואופק קידום מקצועי.
הנחת המוצא היא שבהשתלבות הולמת של אותן נשים אשר מעוניינות לפתח קריירה משמעותית, גלומה הזדמנות של ממש עבורן, עבור קהילתן ועבור הארגונים העסקיים בישראל.
לפי תיאוריית השינוי של מובילות, כאשר תיווצר שכבת מנהיגות תעסוקתית של נשים חרדיות אשר תפרוצנה את תקרות הזכוכית ותתקדמנה לתעסוקה הולמת, תתאפשר כניסתן של נשים חרדיות נוספות למעגל, ואיכות ההתפלגות התעסוקתית של נשים חרדיות ככלל תשתפר משמעותית.

מה אנחנו עושות?

כדי להוביל לקידום מצוינות ומנהיגות תעסוקתית לנשים חרדיות. פעילות הליבה שלנו היא תוכנית המצוינות. בכל שנה אנו בוחרות לה נשים מעולות, אקדמאיות, בעלות עבר תעסוקתי משמעותי. במהלך התוכנית המשתתפות זוכות להקניית מיומנויות תעסוקה, ליווי קבוצתי ואישי, תהליך מנטורינג בו משתתפות מנהלות בכירות במשק. תהליך זה הוא אחת מגולות הכותרת של התוכנית, ומהווה מפתח להרחבת הרשת החברתית-מקצועית המתגבשת במובילות. התוכנית מלווה את המובילות בתהליך קידום תעסוקתי עד להשתלבותן בתפקידים ההולמים את כישוריהן, השכלתן ושאיפותיהן, והמאפשרים להן מיצוי כושר השתכרות. במקביל, אנו פועלות לביסוסה של רשת מעסיקים ידידים אשר לוקחים חלק אקטיבי בשינוי המציאות התעסוקתית של נשים חרדיות, לקידום מטרותיהם העסקיות והחברתיות.רציונל

מרבית הנשים החרדיות רוכשות השכלה רחבה ומיומנויות חיוניות המסייעות להן להשתלב בשוק התעסוקה בשיעורים משביעי רצון. ואולם, במרבית המקרים אינן מצליחות להשתלב בתפקידים ההולמים את כישוריהן והמספקים שכר ראוי ואופק קידום מקצועי. הנחת המוצא היא שבהשתלבות הולמת של אותן נשים אשר מעוניינות לפתח קריירה משמעותית, גלומה הזדמנות של ממש עבורן, עבור קהילתן ועבור הארגונים העסקיים בישראל.
לפי תיאוריית השינוי של מובילות, כאשר תיווצר שכבת מנהיגות תעסוקתית של נשים חרדיות אשר תפרוצנה את תקרות הזכוכית ותתקדמנה לתעסוקה הולמת, תתאפשר כניסתן של נשים חרדיות נוספות למעגל, ואיכות ההתפלגות התעסוקתית של נשים חרדיות ככלל תשתפר משמעותית.

מה אנחנו עושות

כדי להוביל לקידום מצוינות ומנהיגות תעסוקתית לנשים חרדיות. פעילות הליבה שלנו היא תוכנית המצוינות. בכל שנה אנו בוחרות לה נשים מעולות, אקדמאיות, בעלות עבר תעסוקתי משמעותי.  במהלך התוכנית המשתתפות זוכות להקניית מיומנויות תעסוקה, ליווי קבוצתי ואישי, תהליך מנטורינג בו משתתפות מנהלות בכירות במשק. תהליך זה הוא אחת מגולות הכותרת של התוכנית, ומהווה מפתח להרחבת הרשת החברתית-מקצועית המתגבשת במובילות. התוכנית מלווה את המובילות בתהליך קידום תעסוקתי עד להשתלבותן בתפקידים ההולמים את כישוריהן, השכלתן ושאיפותיהן, והמאפשרים להן מיצוי כושר השתכרות. במקביל, אנו פועלות לביסוסה של רשת מעסיקים ידידים אשר לוקחים חלק אקטיבי בשינוי המציאות התעסוקתית של נשים חרדיות, לקידום מטרותיהם העסקיות והחברתיות.

רציונל

מרבית הנשים החרדיות רוכשות השכלה רחבה ומיומנויות חיוניות המסייעות להן להשתלב בשוק התעסוקה בשיעורים משביעי רצון. ואולם, במרבית המקרים אינן מצליחות להשתלב בתפקידים ההולמים את כישוריהן והמספקים שכר ראוי ואופק קידום מקצועי. הנחת המוצא היא שבהשתלבות הולמת של אותן נשים אשר מעוניינות לפתח קריירה משמעותית,  גלומה הזדמנות של ממש עבורן, עבור קהילתן ועבור הארגונים העסקיים בישראל.

לפי תיאוריית השינוי של מובילות, כאשר תיווצר שכבת מנהיגות תעסוקתית של נשים חרדיות אשר תפרוצנה את תקרות הזכוכית ותתקדמנה לתעסוקה הולמת, תתאפשר כניסתן של נשים חרדיות נוספות למעגל, ואיכות ההתפלגות התעסוקתית של נשים חרדיות ככלל תשתפר משמעותית.


תאוריית השינוי

מודל מובילות עוצב בהשראת מודל “עולים ביחד”.פיתוח המודל והתאמתו לקהלי היעד של התוכנית נעשה בשיתוף קואליציה של ארגונים השותפים לחזון ולעשייה.


צוות התכנית

רחלי איבנבוים, מייסדת ויו”ר התוכנית

שותפה ומנכלית תלם, ניהול פרויקטים לשילוב חרדים בתעסוקה והשכלה.
עומדת בראש תחום החברה החרדית במכון ‘שחרית’.
חברת ועד מנהל בארגון ׳רוח חדשה׳. כיהנה כמנכ”לית ארגון הרווחה “מאיר פנים”.
בעלת תואר ראשון בתקשורת וסוציולוגיה מהאוניברסיטה הפתוחה ותואר שני בהיסטוריה
וסוציולוגיה של מדינת ישראל מאוניברסיטת חיפה.

מיכל לב, מנהלת התכנית

פעילה בתהליכי קידום נשים בחברה החרדית.
​בוגרת מחזור א’ של תוכנית מובילות.
בעלת ניסיון עשיר בעולם הפיננסים ושוק ההון ב​תחום ניהול סיכונים ורגולציה.
בוגרת תואר ראשון במנהל עסקים וטכנולוגיה מהמרכז האקדמי לב ותואר ראשון בהוראה.
בלימודים לתואר שני בממשל ומדיניות ציבורית מאוניברסיטת בר אילן.

איריס אגם-כוכבי, מנהלת מקצועית

מנחת קבוצות מוסמכת ומנחת הורים.
למעלה מ-15 שנות ניסיון בניהול ובהדרכת תוכניות חברתיות לאוכלוסיות מגוונות, התמחות בניהול מתנדבים.
מנוסה בפיתוח תהליכים אישיים וקבוצתיים לקידום תעסוקה ומנהיגות.
בעלת תואר ראשון במדעי ההתנהגות וסטטיסטיקה ותואר שני במנהל חינוכי מאוניברסיטת בן גוריון בנגב.

רינה לוין, אחראית תוכנית הליבה ומנחה

מנחת סדנאות לסטודנטיות חרדיות מטעם ‘ג’וינט ישראל תבת’ , בנושא זהות חרדית בסביבה תעסוקתית רב תרבותית.
בוגרת מחזור ב’ של “מובילות”.
בעלת ניסיון בניהול מסגרות שיקום תעסוקתי לאוכלוסיית נפגעי נפש.
ריכזה את קבוצת מובילי הדעה והיתה אחראית על תחום זהות יהודית במיזם “לחיות יחד”.
בוגרת תואר ראשון בפסיכולוגיה מהאוניברסיטה הפתוחה ותואר שני בניהול מערכות בריאות מהמכללה האקדמית ר”ג.

יעל ליבוביץ, מנחה

מתמחה בתהליכי ייעוץ וליווי מנהלים בדרגי ביניים ובכירים ובניהול משאבי אנוש
בארגונים שונים, ביניהם חברות פיננסיות וטכנולוגיות.
מנחת קבוצות בתחומי תעסוקה לרכזי תוכניות תעסוקה ומרצה בנושאי ניהול ומשאבי אנוש.
בוגרת תואר ראשון בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת בר אילן.

 מובילות היא תוכנית מנהיגות תעסוקתית הפועלת במסגרת קואליציה של ארגונים משלושת המגזרים: הציבורי, האזרחי והעסקי.


שותפים

ארגוני התשתית הם ג’וינט ישראל- תב”ת וקרן קמח. לצידם, לוקחים חלק משרד הכלכלה, נציבות שיוויון הזדמנויות בעבודה, המכון הישראלי לדמוקרטיה, ארגון עולים ביחד, עמותת תמ”ך, וכמובן מעסיקים רבים.

   תומכים בנו גופים פילנטרופים מהארץ ומהעולם כגון קרן גנדיר, פדרציית ניו יורק וקרנות פילנטרופיות נוספות.תומכים

תומכים בנו גופים פילנטרופים מהארץ ומהעולם כגון קרן גנדיר, פדרציית ניו יורק וקרנות פילנטרופיות נוספות.