מאגר ידע

עידוד התעסוקה של נשים חרדיות , הכנסת, מרכז המחקר והמידע , כ"ז באדר א' תשס"ח.

תעסוקת חרדים , מוסד שמואל נאמן , דצמבר 2012.

תמונת מצב המדינה , מרכז טאוב , מאי 2014.

תכונות כלכליות של האוכלוסייה החרדית בישראל 1998 – 2010 , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , אדר ב' תשע"ד.

"ממרחק תביא לחמה" , האוניברסיטה העברית בירושלים , ינואר 2014 – שבט תשע"ד.

התעסוקה במגזר החרדי , המכון הישראלי לדמוקרטיה , יוני 2010 .

תחושת העצמה, ערכי חיים ומרכזיות חיי העבודה בקרב נשים חרדיות המצויות בשוק העבודה , ליאת קוליק , פברואר 2012.


מענים לנשים חרדיות בתחום התעסוקהתמך

רחוב יפו 216, ירושלים
02-5388665
[email protected]

תוכנית פרנסה וכלכלה של משרד הכלכלה – מרכזי הכוון עירוניים

ירושלים – מרכז כיוון
רחוב הצבי 15 קומה ראשונה
טל: 02-6456222
דוא"ל: [email protected]
אתר אינטרנט: www.kivun.org.il

בני ברק
כתובת: רחוב הירדן 31 (ז'בוטינסקי 160) קומה 4
טל: 03-7707301
דוא"ל: [email protected]
אתר אינטרנט: www.kursim-bb.co.il

מפתח

ביתר עלית
כתובת: הבעש"ט 6
טל: 02-5804096
דוא"ל: [email protected]

אשדוד
כתובת: רחוב יואב שחם 2
טל: 08-8663424
דוא"ל: [email protected]

אלעד
כתובת: רחוב שמעון בן שטח 8 מרכז רימון
טל: 03-7162671
דוא"ל: [email protected]

צפת
כתובת: רחוב ירושלים 106
טל: 04-6822492
דוא"ל: [email protected]

חיפה
כתובת: רחוב המגינים 42 (פינת הבנקים), הדר יוסף
טל: 04-8354041
דוא"ל: [email protected]

בית שמש
כתובת: רחוב קהילת יעקב 12
טל: 02-9990517
דוא"ל: [email protected]

מודיעין-עילית
כתובת: מרכז קסם, רח' אבני נזר 46 קומה 2, מודיעין עילית
טל: 08-9579888
דוא"ל: [email protected]

  • תמך- רחוב יפו 216, ירושלים

              02-5388665

              [email protected]

  • תוכנית פרנסה וכלכלה של משרד הכלכלה – מרכזי הכוון עירוניים

              ירושלים – מרכז כיוון

              רחוב הצבי 15 קומה ראשונה

              טל: 02-6456222

              דוא"ל: [email protected]

              אתר אינטרנט: www.kivun.org.il

              בני ברק

              כתובת: רחוב הירדן 31 (ז'בוטינסקי 160) קומה 4

              טל: 03-7707301

              דוא"ל: [email protected]

              אתר אינטרנט: www.kursim-bb.co.il

  • מפתח

ביתר עלית

כתובת: הבעש"ט 6

טל: 02-5804096

דוא"ל: [email protected]

אשדוד

כתובת: רחוב יואב שחם 2

טל: 08-8663424

דוא"ל: [email protected]

אלעד

כתובת: רחוב שמעון בן שטח 8 מרכז רימון

טל: 03-7162671

דוא"ל: [email protected]

צפת

כתובת: רחוב ירושלים 106

טל: 04-6822492

דוא"ל: [email protected]

חיפה

כתובת: רחוב המגינים 42 (פינת הבנקים), הדר יוסף

טל: 04-8354041

דוא"ל: [email protected]

בית שמש

כתובת: רחוב קהילת יעקב 12

טל: 02-9990517

דוא"ל: [email protected]

מודיעין-עילית

כתובת: מרכז קסם, רח' אבני נזר 46 קומה 2, מודיעין עילית

טל: 08-9579888

דוא"ל: [email protected]