טופס רישום

פרטים אישיים

שם פרטי

שם משפחה

תעודת זהות

תאריך לידה

כתובת

טלפון

כתובת מייל

מצב משפחתי

מספר ילדים (מתחת לגיל 18)

כיצד הגעת לתכנית?

השכלה

מספר שנות לימוד

מסגרת לימוד אחרונה

בגרות ללאחלקיתמלאה

שם סמינר

משנהעד שנהסוג התעודהשם המוסדנסיון תעסוקתי בתחום
הכשרה מקצועית
השכלה אקדמית

שפות (נא צייני רמה: לא, בסיסי, טוב, שפת אם)

שפותדיבורקריאהכתיבה
עברית
אנגלית


ניסיון תעסוקתי

אחוזי משרה כיום

האם מפרנסת יחידה?

הסטוריה תעסוקתית

שנת התחלהשנת סיוםמקום העבודההתפקידהערות

תחום תעסוקה מועדף

תחום תעסוקהתפקידהערות (מיקום / אופי ארגון)
1.
2.
3.

מיומנויות מחשב

האם יש נגישות למחשב?

האם יש נגישות לאינטרנט ?

האם יש נגישות לדוא''ל ?

רמת ידע במיומנויות מחשב:

צירוף תמונת פספורט

צירוף קו"ח

צירוף גיליון ציונים

צירוף מכתב פנייה אישי